Aanmelden / Account aanmaken
×
Home
Home
empty
home / contact / disclaimer
afbeelding

Disclaimer

Linkruilplatform sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Endless webdesign v.o.f.
 
Door linkruilplatform per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

SSL 
Linkruilplatform maakt gebruikt van een beveiligde verbinding middels SSL
SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:
 
  1. door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie) en
  2. door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van linkruilplatform zijn gemaakt door Endless webdesign. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Endless webdesign niet toegestaan.